Ledare sommarbrev Trångt i skogen

I den cykel som året utgör befinner vi oss nu i en härlig period där naturen, drivet av vår närmaste stjärna, verkligen har exploderat. Såväl shikimisyra-cykeln som fotosyntesen bidrar till att trädens årsringar får välbehövligt byggmaterial så att skogens stolta, träbaserade ”batterier” fylls på med energi som kan nyttjas i olika förädlingsformer längre fram. Fantastiskt!

Intressanta föreläsningar från RISE på 11th Nordic Wood Biorefinery Conference

11th Nordic Wood Biorefinery Conference äger rum den 15-17 oktober 2024 i Örnsköldsvik, staden där företag och bruk inom skogsindustrin andas bioraffinaderi. I år är temat på konferensen från Science to transition. Stefan Svensson och Claudia Solou Quineche är två av föreläsarna från RISE.

Toward Sustainable Viscose-to-Viscose Production - artikel i MDPI

Forskare Diana Reyes Forsberg har tillsammans med Nadine Hollinger, Jenny Bengtsson, Tahani Kaldeus, The Loop Factory publicerat en artikel som visar på att potentialen för att använda kasserade viskostextilier för att producera viskosfirer av hög kvalitet begränsas av cellulosans låga molekylvikt och dess ytterligare minskning i återvinningsprocessen.

Kontaktpersoner under sommaren

Semestertider är i antågande men ni kan alltid komma i kontakt med oss under sommaren. Dessa personer kan ni kontakta:

 

 

 

 

Loppet på High Coast Innvoation Park - Go for the top!

Den 15 maj var andra upplagan för det motionsloppet Go for the top!. Det arrangeras årligen av High Coast Innovation Park. Det är ett event som vill lyfta vikten av fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv samt vikten av att mötas och få till samtal mellan människor på ett enkelt och avslappnat sätt.

Regenererade fibrer från textilavfall och jungfrulig trämassa

Textilförbrukningen i världen är omfattande och fortsätter att växa med ökande befolkning, urbanisering och ekonomisk tillväxt. Textilindustrin inkluderar tillverkning av kläder, hemtextilier, tekniska textilier och mycket mer, vilket gör den till en av de största industriella sektorerna globalt sett.

Registreringen är öppen: The International Fibre Moulding and Paper Forming Conference 2024

Välkommen till The International Fibre Moulding and Paper Forming Conference, som kommer att äga rum på den historiska Vasateatern i Stockholm den 25 och 26 september 2024.