Rasa Zigmante

Rasa Zigmante har börjat på MoRe som laboratorieingenjör inom massautveckling. Rasa är utbildad kemiingenjör med riktning inom livsmedelsindustri vid Kaunas Tekniska Universitet i Litauen.

MoRe finns med i Cleantech Kvarken-katalogen

Cleantech Kvarken-katalogen är en samling av företagen inom Österbotten, Västerbotten och Örnsköldsviksområdet, som alla arbetar inom Cleantech-sektorn. Denna katalog syftar till att främja företagen inom regionerna, samt öka samarbetet och relationerna över regionala, nationella och internationella marknader. MoRe finns med i Cleantech Kvarken-katalogen.

MoRe samarbetar med Leif Jönsson Lab

Leif Jönsson Lab, Umeå Universitet, är en viktig samarbetspart för MoRe Research. Leifs forskargrupp fokuserar på mycket viktiga forskningsområden så som lignocellulosa, skogliga processer, bioteknik mot industri, vilket är inriktningar som dockar i MoRe Research forskningsverksamhet mycket bra.

Stefan Svenssons ledare nyhetsbrev mars 2022

Det är ju i princip omöjligt att skriva något idag utan att beröra det fruktansvärda som sker i vår närhet. Det lidande och den skräck som det ukrainska folket utsätts för är nog så smärtsamt att bevittna på avstånd… hur är det inte då för dem som inte har något avstånd alls?

RISE talar på TAPPIcon 2022, Charlotte NC, USA

TAPPIcon 2022 har en stor palett av ämnen som papperstillverkning, mjukpapper, tillsatser för papperstillverkning, grundläggande information om papperstillverkning samt processkontroll. RISE är stolt över att få bidra med sin kompetens och delta i viktiga diskussioner.

Kevin är ny laboratorieingenjör hos oss

Kevin Åslin har börjat jobba på MoRe Research som laboratorieingenjör, där arbetsområdet är råvarumaterial, restströmmar och kokprocesser. Han är 24 i år och kommer närmast från Luleå och arbetat inom restaurangbranschen men har även erfarenhet inom skogsindustrin.

Martin Sundqvist - forsknings- och utvecklingsingenjör

Martin Sundqvist är sedan januari 2022 anställd hos MoRe Research som forsknings- och utvecklingsingenjör. Han kommer att jobba med att utveckla förbehandlingen av cellulosamassa till viskostillverkning.