Ett mycket erfaret team för ackrediterade miljöanalyser

Ulrika Söderlund, Manuela Lopez och Åsa Wallin är ett mycket kompetent team som ansvarar för och utför de ackrediterade miljöanalyserna hos MoRe Research. Samtliga har en mycket gedigen bakgrund och erfarenhet och de har sammanlagt arbetat med ackrediterade analyser i 75 år.

MoRe ackrediterat för miljörelaterade vattenanalyser

En rad miljöanalyser av olika vattenprover kräver att de utförs av ett ackrediterat laboratorium. MoRe har gjort en strategisk satsning på detta område och är nu ackrediterat av Swedac enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2005, vilken också är svensk standard. I satsningen ingår anställning av tre nya medarbetare som är analysspecialister inom miljöanalyser av vatten och avlopp.

MoRe satsar kraftfullt på ljusmikroskopi och trouble shooting

Behovet av analyser med hjälp av ljusmikroskop har stadigt ökat från många av kunderna. För att klara en högre beläggning och samtidigt leverera resultat med de svarstider som kunderna kräver har MoRe på kort tid dels investerat i ett nytt ljusmikroskop och dels anställt en till ljusmikroskopist.

MoRe och Wallenberg Wood Science Center i samarbete om nanocellulosa

Wallenberg Wood Science Center vid KTH och MoRe Research kommer i ett forsknings- och utvecklingsarbete att utveckla en demonstrationsmiljö vid MoRe Research för tillverkning av planformade material baserade på upp till 100 % nanocellulosa, t.ex. filmer och skum. I projektet, som är tvåårigt, kommer två post-doc tjänster att tillsättas och vara placerade hos MoRe.