Nyheter

Lab 48, 70 år av forskningsverksamhet

2018-12-13

Många lokaler bär på en historia, men inte alla har fortsatt stor betydelse för framtiden. Lab 48 i MoRe-huset firar i år 70 år och är en byggnad där avancerad forskning och utveckling har skett, sker och kommer att ske.

MoDo tog 1941 det första steget mot en central forskningsenhet genom byggandet av Lab 41 i Örnsköldsvik, huvudsakligen för kemiutveckling. År 1948 utökades den centrala forskningsverksamheten med bygget av Lab 48 och här har en rad för industrin viktiga uppfinningar och innovationer gjorts under åren. Uttrycket ”Tänk om dessa väggar kunde tala” gäller i högsta grad för Lab 48:s första sjuttio år!

Sture Noréus är mannen bakom syrgasdelignifieringen liksom uppfinnare av kokarstyrningssystemet, som båda utvecklades i Lab 48:

– Genom närheten till Domsjö Fabriker bedrevs från början huvudsakligen utveckling inom sulfit och dissolving. Reaktorer för massatillverkning installerades och viskosmassautvecklingen var mycket betydande med två relativt stora spinnmaskiner som kördes på skift under många år. Den ena har kommit till heders igen eftersom MoRe har många kundprojekt inom viskos och dissolving.

– I Lab 48 utvecklades klordioxidblekning vilket möjliggjorde tillverkning av blekt björkmassa, en kassako för MoDo under många år och idag standard för blekning av pappersmassa. Vi utvecklade också tekniken för syrgasdelignifiering vilket gjorde att industrin relativt snabbt kunde sluta använda klorgas som blekningskemikalie. Den liksom styrsystemet för batchkokning var av stor betydelse för bildandet av MoDo-Chemetics. Mycket arbete tillsammans med Domsjö resulterade till att sodapannor installerades, vilket var ekonomiskt betydelsefullt samtidigt som
stora miljöförbättringar uppnåddes.

– MoRe har sedan 2002 ett unikt pilotkokeri i Lab 48 där kokeristudier för alla kemiska processer kan ske, berättar Stefan Svensson, VD för MoRe Research. Länge var kundprojekten i piloten uteslutande fokuserade på sulfat- och sulfitmassor för användning i papper och kartong och sådana jobb har vi fortfarande. Numera har vi förutom uppdrag mot den traditionella massakokningen även en hel del uppdrag riktade mot dissolving samt nya typer av råvaror, processer och produkter. Dessutom består uppdragen av en blandning av forskningsprojekt och industriella applikationer, vilket är lite av rötterna för verksamheten i Lab 48. I dagarna har vi invigt en unik stålbandpress som designats av IPCO. I den bedrivs forskning för att utveckla förpackningsmaterial av mekaniska massor som ersättning för plast.

– RISE Processum tog 2011 beslutet att bygga upp en pilotpark för bioteknisk och kemisk forskning inom bioraffinaderiområdet, säger Karin Johnson, Forskningschef för RISE Processum. Sedan dess har vi investerat i ett antal avancerade pilotutrustningar och samtliga är placerade i Lab 48. Vi har bioreaktorer för fermentering och enzymbehandlingar, ett explosionssäkert rum för kemiska synteser, en stor förbehandlingsreaktor samt reaktorer för HTL- och HTC-processer. Tillsammans med industripartners, institut och universitet bedriver vi här en lång rad forskningsprojekt och kunduppdrag inom kemi och bioteknik.

Lab 48 må från utsidan ha samma utseende som för sjuttio år sedan, men invändigt bedrivs nu som tidigare banbrytande forskning med bas i vedråvara och industriella sidoströmmar.

Foto överst: Från vänster: Stefan Svensson VD MoRe Research, Carl Kempe Styrelseordförande MoRe Research, Karin Jonsson Forskningschef RISE Processum, Sture Noreus grundare av MoRe Research.

Foto nederst: Lab 48