About

Ovo je MoRe Research AB

MoRe Research je švedska razvojno - istraživačka firma sa kupcima kako u Evropi tako i u zemljama koje su izvan Evrope. U našoj firmi se nalaze uposleni iz  različitih zemalja i nacionalnosti  koji vrlo uspješno ostvaruju dnevne kontakte sa saradnicima i kupcima  u i izvan Švedske. 

Veoma smo aktivni u oblasti istraživanja i razvoja  proizvoda i procesa u okviru šumske industrije i naši korijeni se protežu više od stotinu godina unazad. Ranije je smo bili dio poznate  MoDo  kompanije  ali sada smo jedna neutralna i nezavisna razvojno - istraživačka firma.

MoRe Research posjeduje kompletan lanac pilot opreme i napredne resurse u oblasti analitike koji "pokrivaju" cijeli proces, od sirovine do različitih krajnjih proizvoda - kao što su papirna celuloza, papir ili vještačka svila. Sa našom pilot opremom možemo ponuditi usluge na jedan ekonomski pogodan način.

Primjeri pilot opreme  su sitnilica, jedinstveno kuhanje, bijeljenje, mlinovi, eksperimentalne mašine za papir, ultrafiltracija, proizvodnja viskoze kao i pilot mašine pomoću kojih direktno iz viskoze možemo proizvoditi  više vrsta konca.

Naš fokus je u oblastima i projektima "Hela vägen®", "Analysservice", "Bioraffinaderi" i "Processakuten".

Hela vägen® (ili u prevodu -Cijeli put) je od prije mnogo godina MoRe Research -ova radna metoda gdje svaki korak u procesu od sirovine do konačnog proizvoda materijalno optimizira u kontinuitetu(nizu)  ili svaki posebno.

Analysservices je dobro opremljen i za standardizirane i više napredne hemijske, fizikalne i grafičke testove . Rješavanje problema, odnosno, pronalazak uzroka i rješenja za otklanjanje nečistoća u proizvodima  i strojevima, je glavna djelatnost firme.

Biorafinerija
. Imamo i stručnost i posebnu pilot opremu i tehnike potrebne za uspješan razvoj u području ..

Processakuten®  poseban radni koncept koji je razvijen  za rješavanje gorućih problema u procesu celuloze ili papira. U kratkom roku, ekipa iz More Research može biti na licu mjesta da zajedno sa stručnjacima u samoj fabrici riješe problem.

Želite li saznati više o More Research, kontaktirajte aktuelnu kontakt osobu:

Весна Вуковиц, tel: +46 660 751 09, mobil .. +46 70 249 09 87, 
email.. vesna.vukovic@more.se

Brošura o firmi (engl.verzija) MoRe Research [1437 kB]
Hela vägen brošura (engl.verzija)  Hela vägen ENG [648 kB]