Bioraffinaderi

Fler produkter från skogsråvara

I jakten på att ersätta fossila material som energikälla och råvara samt maximera värdeskapandet från det senare, utvecklas området bioraffinaderi snabbt världen över. MoRe Research ligger med bland bolagen och organisationerna i utvecklingens framkant och deltar sedan flera år aktivt med utrustning och kompetens i våra kunders bioraffinaderisatsningar. MoRe är ett av medlemsföretagen i SP Processum.

I EU:s utvecklingsprogram för skogsindustrin, Forest-based Sector Technology Platform har denna följande definition av ett vedbaserat bioraffinaderi lagts fast: Efficient use of the entire potential of raw materials and by-streams. Den stämmer också med vår syn på vad ett bioraffinaderi ska vara, det vill säga att råvarans alla komponenter så långt som möjligt ska utnyttjas för att skapa mervärde. I praktiken betyder det att vi arbetar både med massafabriker som vill skapa mervärde ur restströmmar och avfall/deponier samt med företag där hela verksamheten inriktas mot bioraffinaderi.

MoRe har både den kompetens och de speciella pilotutrustningar och metoder som krävs för en framgångsrik utveckling inom området. Vårt kokeri liksom utrustningar som ultrafiltrering och reaktorer, samt våra analysmetoder, används för att stödja bioraffinaderiutvecklingen hos våra kunder. 

Kontakt 
Lars Sundvall, tel. +46 660 750 40, mobil +46 70 526 52 21 E-post