Nyheter

Examensarbete - utveckling av partikelstorleksfördelning

2019-05-22

Vi söker, tillsammans med Iggesund Paperboard - Holmen Group, en ingenjörsstuderande examensarbetare för utveckling av partikelstorleksfördelning, med början hösten 2019. Här finns det stora möjligheter att skapa nätverk för framtida arbete.

Holmenkoncernen äger stora skogsområden i Sverige. Iggesunds Bruk ingår i Holmenkoncernen och är tillverkare av högkvalitativt helblekt kartong för kräsna slutanvändare. Invercote-märket är tillverkat av jungfrufibrer som vuxit i förvaltade skogar och uppfyller världens högsta standard för hållbarhet. Det starka fokuset på hållbarhet vid bruket är en del av Holmens grupps etos och delas av varje enhet i frågan.

De flesta Invercote-produkterna är belagda, ofta med flera lager av beläggning, för att möta kundens krav på högkvalitativ utskrift. Beläggningarna är ofta komplexa formuleringar men de flesta är baserade på kalciumkarbonater och kaolinlera med latexbindemedel. Beläggningarna appliceras med bladbeläggare och i detta syfte finns åtta beläggningsstationer vid bruket spridda över två kartongmaskiner.

I några av de senaste arbeten fick Iggesunds bruk intressanta resultat när förändringarna som inträffade i de våta beläggningarna övervakades  av en ny sedigrafmetod. Att jobba vidare med dessa tidiga resultat skulle utgöra ett intressant examensprojekt. Arbetet kommer att kräva en förmåga att förstå och driva moderna analytiska apparater, förmågan att arbeta självständigt på ett organiserat sätt och färdigheterna att analysera ganska komplexa data och sedan kommunicera resultaten på ett tydligt sätt.

MoRe Research är ett neutralt tjänsteföretag med fokus på skogsprodukter. Vi har ett brett utbud av instrument, pilotutrustning och forskare. Våra nyckelområden är träråvara och massautveckling för både bioraffinaderi, nanocellulosa och cellulosaderivat av olika slag samt mer traditionella applikationer som papper, förpackningsmaterial och hygienpapper.

Instrumentet är placerat på MoRe Research i Örnsköldsvik.

Du kommer att vara destinerad både i Örnsköldsvik och i Iggesund.

Start: Hösten 2019

För mer information kontakta:

Iggesunds bruk: Johan Lindgren, 070-2801980, E-post

MoRe Research: Robert Selling, 070-5227399, E-post