Nyheter

MoRe utbildade laboranter i Gruvön

2018-06-07

BillerudKorsnäs gör en rekordstor investering i en ny kartongmaskin i Gruvön. För att lyckas med satsningen har ett stort utbildningspaket satts i sjön. P&L har, med MoRe som utförare, fått uppdraget att utbilda de laboranter som anställts för kartongmaskinen.

– Utbildningssatsningen ingår i Gruvöns projekt Next Generation, berättar Robert Selling som tillsammans med Maria Edblad ansvarat för utbildningen av Gruvöns laboranter. Vi samarbetar sedan flera år med P&L och utför utbildningar på deras uppdrag, exempelvis en allmän Labcertifieringsutbildning i tre etapper för laboranter. Utbildningen för Gruvöns laboratoriepersonal skräddarsyddes utifrån deras behov både vad gäller innehåll och material.

Den teoretiska delen av utbildningen omfattade totalt 32 laboranter uppdelade i två grupper och pågick i fyra dagar vardera. Grupperna bestod av alltifrån nyanställda till personer med många års laboratorieerfarenhet. Upplägget var sådant att teori varvades med praktiska gruppövningar och laborationer i olika omfattning beroende på erfarenhet. Både fysikaliska och kemiska analysmetoder gicks igenom liksom allmän laboratorieteknik, skydd och säkerhet och inte minst kvalitetsarbete.

-Kul och inspirerande att Billerud Korsnäs Gruvön valde P & L Nordic och MoRe för sin anpassade befattningsutbildning för laboranter, säger Peter Karnatz, ansvarig coach och säljare för P & L Nordics skogsindustriutbildning. Utbildningens syfte var att stärka laboranterna som grupp och individ. Utbildningen var en viktig del i den stora investeringen som Gruvön gör. Jag tycker vi lyckades mycket bra med uppdraget.

– Det var fantastiskt roligt att jobba med laboranterna, säger både Robert Selling och Maria Edblad. Vi hade fin stämning i grupperna och deltagarna hade goda möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter till varandra. Till det lyckade resultatet bidrog de noggranna förberedelser som vi gjorde tillsammans med BillerudKorsnäs Gruvön.