Nyheter

MoRe och Eurocon i samarbete om kartering, studier och design av system för uppsamling och destruktion av svaggaser.

2018-01-30

Eurocon och MoRe Research har inlett ett samarbete där MoRe utför provtagning, flödesmätning och analys av svavelinnehållet i massafabrikernas svaggaser medan Eurocon konstruerar system för uppsamling och destruering av dessa. För bruken betyder det en komplett och enklare projektprocess.

Behovet av att kostnadseffektivt kunna samla upp och destruera s.k. svaggaser har ökat då EU skärpt kraven på industrin att använda bästa tillgängliga teknik, BAT, för att minska svavelutsläpp till luft. Enligt EU-direktiv 2010/75/EU måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda senast den 30 september 2018 och alla bruk måste redovisa hur kraven följs eller hur de planerar att följa dem.

– Det vi normalt kallar svaggaser innehåller en blandning av olika svavelhaltiga ämnen såsom svavelväte, metylmerkaptan, DMS och DMDS, säger Michael Sjögren, Projektingenjör, MoRe Research. Sättet att lösa problematiken med svaggaser är att dra ihop de olika utsläppen och samla dem till en punkt, exempelvis sodapannan, för förbränning. Men för att kunna dimensionera en anläggning måste flöden och sammansättning vara kända.

– Svaggaserna bildas bland annat i koket och utsläppspunkterna är flera, exempelvis från luttankar, tvättpressar och tvättfilter. Därför har vi gemensamt med Eurocon utvecklat metoder för att mäta flöden och analysera innehållet i svaggaserna. På basis av resultaten dimensionerar, designar och konstruerar Eurocon en teknisk lösning för effektiv uppsamling av gaserna, för att de enkelt skall kunna destrueras.

– Vi har mer än femtio års samlad kompetens inom området NCG, non condensable gases, berättar Lars-Eric Myrman, Manager Process, hos Eurocon. Dit räknas både starkgaser och svaggaser. Rörkonstruktion för dessa aggressiva gaser skiljer sig avsevärt från traditionell rörkonstruktion. I fallet NCG är gaserna fuktiga, giftiga och explosiva, vilket kräver särskild kompetens för konstruktion av uppsamlingssystem.

– Det är unikt att kunna erbjuda ett helt koncept för analys och design av en teknisk lösning. Utan bra analysunderlag kan inget effektivt system konstrueras och vi kan tillsammans erbjuda hela paketet. Det är möjligt tack vare ett ingående samarbete mellan Eurocon och MoRe, slutar Lars-Eric Myrman.

Tack vare ett samarbete mellan Eurocon Engineering AB och Örnsköldsviksföretaget MISTAB kan den senare erbjuda leverans av designad utrustning till kund.

För mer information, kontakta gärna:

Kontakt Eurocon: Lars-Eric Myrman, + 46 (0)70 679 08 07, E-post

Kontakt MoRe: Michael Sjögren, +46 70 572 87 20, E-post