Nyheter

Allt större bredd på viskosuppdragen hos MoRe

2018-06-07

Hanna Rammsy, processkonsult och ansvarig för MoRes viskosuppdrag, är tillbaka i selen efter ett års föräldraledighet. Den utveckling för att använda fler cellulosatyper till viskos som började för några år sedan har förstärkts och MoRe får allt fler sådana uppdrag.

– Vi har kunder från hela världen när det gäller uppdrag inom viskosområdet, berättar Hanna Rammsy. En stor del av uppdragen rör benchmarking i olika avseenden och med olika syften. Det kan vara konkurrentstudier men också jämförelser av olika vedråvaror för dissolvingmassor, funktionaliteten hos olika material med flera.

– Men en ökande andel av uppdragen gäller kunder som vill utvärdera andra former av cellulosa än dissolving. Det går ju att tillverka cellulosa av ”icke traditionella råvaror” också som kan bli till viskos. Vi jobbar även med processutveckling eftersom MoRe har viskospiloter och en spinnpilot som är lämpliga för detta ändamål. MoRe kan därför beroende på vad kunden vill gå hela vägen, från vedråvara till spunnen viskostråd, eller endast delar av processkedjan inklusive olika egenskapsanalyser.

– Det är superroligt att vara tillbaka i verksamheten här hos MoRe, fortsätter Hanna. Förutom de omfattande uppdragen av benchmarking-typ får vi allt fler icke-traditionella uppdrag. Det kan gälla utvärdering av idéer, att genomföra förstudier och ibland ren forskning och utveckling inom viskosområdet. Jag gillar utmaningar när vi tillsammans med våra kunder kan lösa problem och öppna nya möjligheter för dem.

– Jag är civilingenjör från Teknisk kemi vid Umeå universitet och mitt första jobb var på Domsjö Fabrikers innovationsenhet DomInnova där jag arbetade med ett flisprojekt. Sedan fick jag ett vikariat som driftsingenjör med ansvar för bioreningen och etanolfabriken och blev även involverad i hela lutsidan med indunstning och ligninproduktion. Därför passar mitt arbete här hos MoRe så bra eftersom det är industrianknutet och verklighetsnära.

– Sport har jag alltid gillat så på fritiden är jag gruppträningsinstruktör på två gym med fyra pass i veckan. På somrarna cyklar jag gärna landsväg och på vintern är det skönt att åka till fjälls för utförsåkning, vilket jag har tävlat i tidigare. Ett annat intresse som jag och sambon har är att rusta upp gamla möbler. Vår pojke är drygt ett år och honom ägnar vi naturligtvis också en hel del tid. Den fritid som blir över använder jag till trädgårdsarbete, slutar Hanna.

Kontakt: 072-500 66 09 E-post